gallery/logo1

Efe Bağımsız Denetim  Anonim Şirketi

başarılı yönetim için doğru bilgi

Dürüstlük, Tarafsızlık, Mesleki yeterlik ve özen, Gizlilik, Mesleğe uygun davranış

Ekonomideki gelişmeler finansal tablolara olan ilgiyi ulusal sınırlardan uluslararası arenaya getirmiştir. Özellikle, küreselleşmenin etkisi altında olan işletmelerin finansal durumu hakkında güvenilir bilgiye duyulan ihtiyaç, dünya ekonomisinde bağımsız denetim ihtiyacını önemli hale getirmiştir. Bu bilgileri kullanacak taraflar için işletmeler tarafından sunulan finansal tabloların bağımsız olarak denetlenmiş olması önemlidir. Bağımsız denetimin amacı, bu finansal tabloların güvenilirliğini artırmak ve bu bilgileri kullanacak finansal tabloların kullanıcıları için daha etkili ve doğru kararlar vermektir.

Bağımsız Denetim Ne iş yapar?

 

Ortaklıkların ve sermaye piyasası kurumlarının kamuya açıklanacak veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenecek mali tablolarının, genel kabul görmüş muhasebe kavram, ilke ve standartlarına uygunluğu ile bilgilerin doğruluğunun ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığını denetim ilke ve kurallarına göre, defter, kayıt ve belgeler üzerinden inceler ve tespit edilen sonuçların raporlamasını yapar.

gallery/img-20160614-wa0005
gallery/img-20160614-wa0006
gallery/img-20160614-wa0002